Üzleti feltételek (ÁSZF)

MOTÝĽ TRADE, s. r. o.

Köztársaság statisztikai számjele IČO: 52 289 753

Adószám DIČ: 2120967574

IČ DPH: SK2120967574

Cím : Sídlisko 160/42, Tvrdošín 027 44

Szlovákia

Telefonszám: 

E-mail cím:koze@koze.hu

Cégbírósági bejegyzés a Zsolna Kerületi Járásbíróság cégjegyzékében
Sro rész, 71912/L sz. Bejegyzés

____________________________________

 

Általános szerződési feltételek
 
I. Általános rendelkezések 
 
1. Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSzF”) a  koze.hu  webshopban
való vásárlásra vonatkozó szabályokat rögzítik. A webshop üzemeltetője a

MOTÝĽ TRADE, s.r.o. melynek székhelye: Sídlisko 160/42, Tvrdošín 027 44, Szlovák
Köztársaság, statisztikai számjele (IČO): 52 289 753, cégbírósági bejegyzés a Zsolna
Kerületi Járásbíróság cégjegyzékében, Sro rész, 71912/L sz. bejegyzés, email-címe:
koze@koze.hu, kapcsolattartó személy: Filip Motýľ, tel.: +421 911 963 498
2. Az ÁSzF az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés szerves részét képzik.
3. A felek közötti összes szerződéses jogviszony tekintetében a Szlovák Köztársaság
hatályos jogszabályai az irányadók.
4. Amennyiben a szerződő fél fogyasztó, a jelen ÁSzF által nem szabályozott kérdésekben
az alábbi jogszabályok az irányadók:
 a Szlovák Törvénytár (Tt.) 40/1964 sz. módosított törvénye – Polgári Törvénykönyv;
 a Tt. fogyasztók védelméről szóló 250/2007 sz. módosított törvénye;
 a Tt. távkapcsolattal megkötött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések vagy az eladó
üzemegységein kívül megkötött szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről,
valamint más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014. sz. módosított
törvénye;
 a Tt. elektronikus kereskedelemről és a belső piac fogyasztóvédelmi célú állami
ellenőrzéséről, valamint az egyéb törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló
128/2002 sz., a 284/2002 sz. törvény által módosított törvény módosításáról és
kiegészítéséről szóló 22/2004 sz. törvénye.
5. Amennyiben a szerződő fél vállalkozó, a jelen ÁSzF által nem szabályozott kérdésekben
Tt. 513/1991 sz. módosított törvénye – Kereskedelmi Törvénykönyv – az irányadó.
 
II. Alapfogalmak meghatározása (Vymedzenie pojmov)
1. Fogyasztói szerződés – a szállító és a fogyasztó közötti bármilyen szerződés, tekintet
nélkül annak jogi formájára.
2. Eladó – a webshopot üzemeltető MOTÝĽ TRADE, s.r.o társaság, melynek tevékenysége
a  koze.hu weboldalon található webshopon keresztül történő áruértékesítés (a
továbbiakban „webshop“).
3. Vevő – ügyfél, aki adásvételi szerződés alapján szerződéses kapcsolatba kerül az
eladóval.
4. Webshopunk ügyfele bármely jogképességgel rendelkező magánszemély vagy jogi
személy, aki érdeklődést mutatott a webshopban való vásárlás iránt. A jelen ÁSzF

értelmezésében bizonyos feltételek mellett ügyfélnek tekintendő az a harmadik fél is, akit
az ügyfél a kötelező érvényű megrendelésében a megrendelés címzettjeként jelöl meg (a
továbbiakban a „megrendelés címzettje”). A kötelező érvényű megrendelésben a
megrendelés címzettjének megadásával a címzett felhatalmazást nyer a megrendelt áru
átvételére.
 
III. A megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése 
 
1. A vevő az aktuális árukínálatból kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, választását a
„Vásárlás” gombra kattintva erősíti meg, majd kitölti a megrendelőlapot (e-mail, illetve
áruvásárlás esetén szállítási cím), megadja az megrendelt termék darabszámát (esetleg
pontosítja a termék paramétereit) és kiválasztja a fizetés módját (utánvétes fizetés,
készpénzben személyes átvételkor, kártyás fizetés, utalás). A webshopon keresztül leadott
megrendelések kötelező érvényűek. A megrendelés elküldésekor a vevő aktív kattintással
megerősíti, hogy megismerkedett és egyetért a jelen ÁSzF tartalmával.
2. A szerződéskötési javaslatnak számít az áru webshopon keresztül történő kínálata, a
szerződés a megrendelés vevő általi elküldésével és az eladó számára történt
kézbesítésével jön létre. Az Ön megrendelésének feldolgozását követően haladéktalanul
visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail-címre (a megrendelés elfogadása),
amely tartalmazza a megrendelés számát, az áru nevét és specifikációját, az áru árával és
a kézbesítés árával (szállítási díjjal) kapcsolatos adatokat, a fizetés módját, az áru várható
szállítási idejét, az áru szállítási helyét, az eladóval kapcsolatos adatokat, esetleg az egyéb
fontos információkat tartalmazza. A megrendelés átvételéről és visszaigazolásáról szóló
e-mail kézbesítésével az adásvételi szerződés megkötöttnek tekintendő.
3. Amennyiben webshopunkban regisztrációval rendelkezik, megrendelését a
Megrendeléseim menüpont alatt archiváljuk, ide – bejelentkezést követően – csak Önnek
van belépése. A vevő e-mail-címére szükség esetén elküldhetük a vevő megrendelésével
kapcsolatos összes további információt.
4. A szerződő felek megállapodtak, hogy felek közti kommunikációt e-mailben intézik.
5. A vevő köteles az eladónak megfizetni az áru megrendelés-visszaigazolásban feltüntetett
árát a kézbesítési költségekkel együtt (a továbbiakban „vételár”), utánvétes fizetéssel a
szállítási helyen vagy az eladó megrendelés-visszaigazolásban feltüntetett számlaszámára
történő utalással.
6. A vevő a vételárat a visszaigazolásában feltüntetett határidőn belül, legkésőbb azonban az
áru átvételekor fizeti ki.
7. Az adásvételi szerződés megkötéséhez vezető egyes lépésekkel kapcsolatos információk
a jelen ÁSzF-en alapulnak, a vevőnek minden esetben lehetősége van a megrendelés előtt
ezeket átellenőrizni, ill. a megrendelést módosítani. A szerződés szlovák nyelven köttetik.
Amennyiben azt az eladó vagy a vevő részéről fennálló körülmények nem akadályozzák,
a szerződést más, mindkét fél számára ismert nyelven is megköthetik.

8. Az üzemeltető az áruval együtt az áruhoz kapcsolódó összes szükséges dokumentumot –
számla (adóokmány), esetleg garancialevél, amennyiben a gyártó azt rendelkezésre
bocsátja – is leszállítja a vevőnek.
9. A vásárló e-mailben vagy telefonon tudja lemondani a rendelését, ha még nem került sor
a teljesítésére. A rendelés lemondásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot
a megadott telefonszám vagy e-mail címen keresztül.
 
IV. Ár 
 
1. Minden árunál és szolgáltatásnál a teljes ár van feltüntetve, azaz az ár tartalmazza a
megfelelő mértékű, Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaival összhangban
meghatározott áfát (általában 20% – a pontos adókulcs a számlán található).
2. Minden akció a készlet erejéig tart, hacsak valamely konkrét terméknél nincs másként
feltüntetve.
3. Bármilyen további árengedmények, amelyeket a weboldalunkon az egyes termékeknél
feltüntetett kedvezményeken túl nyújtunk, az ügyfélnek egyénileg nyújtott
árengedmények vagy a webshopunk és harmadik felek közötti együttműködés alapján
nyújtott árengedmények egymással nem kombinálhatóak.
4. A végleges ár közvetlenül a megrendelés elküldése előtti megrendelőlapon van
feltüntetve, az tartalmazza az áfát, esetleg az egyéb adókat és díjakat (csomagolási,
szállítási díj), amelyeket a fogyasztónak a termék vagy szolgáltatás megszerzéséhez ki
kell fizetnie. Ezt az árat az eladó egyoldalúan nem módosíthatja.
 
V. Szállítási feltételek 


1. A raktáron lévő árut a két munkanapon belül kiszállítjuk.
2. Olyan árunál, amely aktuálisan nincs raktáron, a „nem elérhető” felirat olvasható.
3. Az eladó és a vevő közötti, adásvételi szerződésben rögzített eltérő megállapodás
hiányában, eladóként kötelesek vagyunk az árut a megrendelés átvételétől számított 30
napon belül leszállítani. Amennyiben a megrendelt áru vagy annak egy része nem
szállítható le a fenti határidőn belül, erről mielőbb tájékoztatjuk Önt, és közöljük Önnel
az áru kézbesítésének várható időpontját, vagy javaslatot teszünk helyettesítő áru
leszállítására. Amennyiben az adott árut a póthatáridőn belül sem sikerül beszereznünk,
Önnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, és, amennyiben a vételárat vagy
annak egy részét már megfizette, azt 14 napon belül visszautaljuk az Ön által megadott
bankszámlára.
4. A megrendeléseket a munkanapokon, folyamatosan dolgozzuk fel.

 

VI. A szállítás helye és módja 
 
1. Az áru leszállítására vonatkozó kötelezettségvállalás a megrendelt áru ügyfélnek vagy a
megrendelésben feltüntetett címzettek történő átadásával tekinthető teljesítettnek. A
szállítást a GLS és az végzi levél/csomag vagy utánvétes levél/csomag
formájában.
2. Amint megrendelését átadtuk kiszállításra, e-mailben tájékoztatjuk Önt. Amennyiben az
árut az e-mailünktől számított 7 napon belül sem kézbesítették, kérjük, lépjen kapcsolatba
a kézbesítést végző postahivatalával és cégünkkel is. Az Ön csomagjával és a kézbesítés
elmaradásának lehetséges okaival kapcsolatos információkat e-mailben küldjük el az Ön
számára. Az ügyfél köteleses az árut a meghatározott helyen és időben személyesen
átvenni vagy gondoskodni annak átvételéről. Az áru átvételét az ügyfél aláírásával
igazolja a szállítólevélen, amely utánvétes fizetés esetén egyúttal az áru kifizetését
igazoló okmányként is szolgált. Az ügyfél az áruval együtt megkapja a megrendelést
összegző dokumentumot, amely csak tájékoztató jellegű irat, adóokmányként nem
használható.
3. Az áru leszállítására vonatkozó kötelezettségvállalás abban az esetben is teljesítettnek
tekintendő, ha azt az ügyfél a meghatározott helyen és időben nem veszi át, vagy annak
átvételét elutasítja. Amennyiben az árut a vásárló nem veszi át, és az visszakerül
cégünkhöz, jogunkban áll elállni az adásvételi szerződéstől, valamint jogunkban áll a
vásárlótól az áru visszaszállítása kapcsán kártérítést igényelni (az eladó a Szlovák
Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 420. cikke értelmében kártérítést igényelhet),
melynek összege a sikertelen kézbesítési kísérlet tényleges költségeinek, azaz az áru
visszaszállítására fordított költségeknek felel meg. A küldemény ismételt kiszállítására
csak kölcsönös megállapodás alapján kerülhet sor. Az eladónak jogában nem, vagy csak
részben érvényesíteni kártérítéshez való jogát.
4. Cégünk nem felel a helytelenül megadott szállítási cím miatti késedelmes
kézbesítésekért. Az ügyfél az áru feletti tulajdonjogot csak az áru szállítási helyen történő
átvételekor szerzi meg. Az áru átvételekor a tulajdonjogon kívül az áru véletlenszerű
elromlásával és véletlenszerű minőségromlásával kapcsolatos felelősség is az ügyfélre
száll.
5. A küldemény átvételekor az ügyfél átvizsgálhatja a küldeményt, hogy nem sérült-e meg a
csomagolás (szállítás során keletkezett mechanikai károsodás), illetve hogy az áru
hibátlan állapotban van-e. A küldemény vagy az áru szemmel látható károsodása esetén
az ügyfélnek jogában áll a küldemény átvételét elutasítani. Amennyiben a küldemény
sérült, a vevő elutasítja az áru átvételét, a szállító céggel pedig jegyzőkönyv felvételére
kerül sor.
 
VII. A fizetés módja, kézbesítési díj és egyéb díjak 


1. A vételárat a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:
1. bankkártyával

2. utánvétes fizetéssel (1750 Ft)
3. bankszámlára történő utalással: IBAN HU86 11600006 00000000 96141386 SWIFT: GIBAHUHB

VIII. Jótállási idő 
 
1. Az általunk kínált termékek mindegyikére a törvény által előírt 24 hónapos jótállási időt
biztosítunk, amely a termék vevő általi átvételekor indul.
2. Amennyiben az eladott terméken, annak csomagolásán vagy az ahhoz csatolt használati
utasításában lejárati idő van feltüntetve, a jótállási idő az így megjelölt időpontnál nem
jár le hamarabb.
3. A vevő kérésére az eladó köteles jótállási kötelezettségvállalását írásban is a vevő
rendelkezésére bocsátani (garancialevél). Amennyiben az adott áru jellege lehetővé teszi,
garancialevél helyett a vásárlási bizonylat kiadása is elegendő.
4. A garancialevél tartalmazza az eladó adatait (kereszt- és vezetéknév, cégnév vagy az
eladó neve, székhelye vagy telephelye), a jótállás tartalmát, terjedelmét és feltételeit, a
jótállási idő hosszát, valamint a jótállás érvényesítéséhez szükséges adatok listáját.
Amennyiben a garancialevél nem tartalmazza az összes fenti adatot, az nem jelenti a
jótállás érvénytelenségét.
5. A vevő számára kiadott garancialevélben vagy reklámban tett nyilatkozattal az eladó a
törvény által előírt jótálláson túli jótállást is nyújthat, ennek feltételeit és terjedelmét az
eladó a garancialevélben rögzíti.
6. A jótállás a természetes elhasználódásra nem vonatkozik.
7. Ingyenes ajándékokra és nyereményjátékok díjaira jótállás nem vonatkozik.
8. Az ingyenes garanciális javításra vonatkozó jogosultság az alábbi esetekben is
megszűnik:
1. az áruból vagy tartozékai közül valami hiányzik,
2. az árun lévő nyilvánvaló hibákat a vevő az áru átvételekor nem jelezte,
3. az áru jótállási időszaka letelt,
4. szakszerűtlen és gondatlan bánásmód az áruval, az áruról való gondoskodás
elmulasztása,
5. az áru vevő általi mechanikai megrongálása.
9. Nem tekinthető az áru hibájának az a változás, amely a jótállási időn belül az áru
elhasználódásából, helytelen használatából vagy helytelen beavatkozásból adódott, főleg
ha:
1. a hiba a jótállási időn belül az áru elhasználódásából, helytelen használatából
vagy hiányos/helytelen gondozásából adódott,
2. az áru megváltozását az alapanyagok természetes változása okozta,
3. a hiba a vevő vagy harmadik fél általi bármilyen károkozás vagy más helytelen
beavatkozás következtében keletkezett.

 

IX. A megrendelés törlése


1. Amennyiben a még feldolgozatlan megrendelését szeretné töröltetni, kérjük,
mielőbb  lépjen velünk kapcsolatba  és adja meg a megrendelés számát. Ha már megfizette
a megrendelést, pénzét 14 napon belül utaljuk vissza arra a számlára, ahonnan érkezett.
Kártyás (VISA, MasterCard) fizetés esetén ez az idő a kártyás fizetéskor használatos
banki visszautalási folyamat miatt hosszabb lehet.
2. Mindemellett fenntartjuk a jogot, hogy – hacsak nem állapodunk meg helyettesítő termék
biztosításában – árumegrendelését töröljük, mégpedig az adott cikk elérhetetlensége miatt
(kimerült készlet vagy kínálatból törölt cikk), vagy amiatt, hogy az adott árucikket
minden igyekezetünk ellenére sem sikerült a meghatározott időn belül vagy árért
leszállítani és/vagy az árucikk beszerzése annak értékéhez képest aránytalanul nagy
erőfeszítéseket/költségeket igényelt volna tőlünk. A megrendelés törléséről
haladéktalanul tájékoztatjuk Önt telefonon vagy e-mailben. Amennyiben a vételárat vagy
annak egy részét már kiegyenlítette, azt egyéb megállapodás hiányában 14 napon belül
visszautaljuk arra a számlára, ahonnan érkezett.
3. Az eladó fenntartja a jogot, hogy törölje a megrendelést, amennyiben a vevő ismételten
felhasználja kedvezménykuponját.
4. Amennyiben a vevő a megrendelés létrehozásától számított 14 napon belül nem fizeti ki
megrendelését, az eladó törli a kifizetetlen megrendelést.
 
X. Reklamáció 


1. Az eladó felelősséget vállal az áru annak átadásakor meglévő hibáiért.
2. Amennyiben javítható/felszámolható hibáról van szó, a vevő jogosan igényelheti, hogy
azt térítésmentesen, időben és megfelelő módon javítsák. Az eladó köteles a hibát
indokolatlan késedelem nélkül felszámolni. A vevő a hiba javítása helyett az áru, vagy ha
a hiba csak az áru valamely komponensét érinti, az adott komponens kicserélését is
kérheti, amennyiben ez az áru ára vagy a hiba komolysága szempontjából az eladónak
nem jelent aránytalanul nagy ráfordítást. Az eladó a hiba javítása helyett minden esetben
választhatja a hibás áru hibátlanra való cseréjét, amennyiben azzal a vevő számára nem
okoz jelentős nehézségeket.
3. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem javítható, és a hiba megakadályozza az
áru rendeltetésszerű használatát, a vevőnek jogában áll az árut kicseréltetni vagy a
szerződéstől elállni. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt akkor is, ha javítható hibáról
van szó, de a vevő a hiba többszöri javítását követő ismételt előfordulása vagy a hibák
nagyobb száma miatt nem tudja az árut rendeltetésszerűen használni. Egyéb nem
javítható hibák esetén a vevő megfelelő árengedményt kérhet az áru árából.
4. Az eladó köteles haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásától számított
3 munkanapon belül, indokolt esetben pedig – főleg, ha a termék/szolgáltatás állapotának

felmérése összetett technikai elbírálást igényel – a reklamáció benyújtásától számított 30
munkanapon belül meghatározni a panaszkezelés módját. A panaszkezelés módjának
meghatározását követően az eladó haladéktalanul kezeli a reklamációt, indokolt esetben
ez történhet később is, a reklamáció kezelése azonban nem tarthat annak benyújtásától
számított 30 napnál tovább. A panaszkezelési határidő eredménytelen leteltével a
fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől vagy kicseréltetni az árut.
5. Az eladó azonnal, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló dokumentummal
együtt visszaigazolja a vevő számára a reklamáció beérkezését.
6. A jótállási időbe nem számít bele a reklamáció érvényesítésétől a panaszkezelési eljárás
lezárásáig (a megjavított termék átadása, írásos felszólítás a teljesítés átvételére vagy a
reklamáció indokolt elutasítása) tartó időszak. Az áru új termékre való cseréje esetén a
jótállási idő annak átvételekor újra indul.
7. A vételtől számított első 12 hónap alatt érvényesített reklamáció esetén az eladó a
reklamációt csak írásos szakértői vélemény alapján utasíthatja el; a szakmai elbírálás
eredményétől függetlenül a fogyasztótól nem kérhető sem a szakértői véleményre
fordított költségek, sem a szakmai elbírálással kapcsolatos egyéb költségek megtérítése.
8. A vételtől számított 12 hónap után érvényesített és az eladó által elutasított reklamáció
esetén az eladó a panaszkezelésről szóló dokumentumban köteles feltüntetni, hová
küldheti el a vevő a terméket szakmai elbírálás céljával. Amennyiben a vevő a terméket
szakmai elbírálásra küldi a megadott helyre, annak költségeit, valamint a szakmai
elbírálással kapcsolatban célirányosan ráfordított minden egyéb költséget az eladó visel,
mégpedig a szakmai elbírálás eredményére való tekintet nélkül. Amennyiben a fogyasztó
szakértői véleménnyel támasztja alá az eladó hibás áruért vállalt felelősségét, a
reklamációt ismét érvényesítheti. A szakmai elbírálás időszaka alatt a jótállási idő nem
telik. Az eladó köteles a reklamáció ismételt érvényesítésétől számított 14 napon belül
megtéríteni a fogyasztónak a szakmai elbírálás minden költségét, valamint a szakmai
elbírálással kapcsolatban célirányosan ráfordított minden egyéb költségét. Az ismételten
érvényesített reklamáció nem utasítható el.
9. A reklamáció eredményéről a vevőt közvetlenül a panaszkezelési eljárás lezárását
követően e-mailben tájékoztatjuk, valamint (e-mailben vagy ajánlott postai
küldeményben) a reklamációs jegyzőkönyvet (a panaszkezelésről szóló dokumentumot)
is kézhez kapja. A panaszkezelésről szóló dokumentumot nem szükséges kézbesíteni, ha
a fogyasztó más módon is bizonyíthatja a reklamáció benyújtásának tényét.
10. Reklamáció érvényesítésekor a fogyasztó egy e-mailben küldött reklamációs űrlappal
tájékoztatja az eladót (a lehető leggyorsabb panaszkezelés érdekében), az árut pedig
szállításra alkalmas csomagolásban, a hiba leírásával és a vásárlásról szóló okmány
másolatával (esetleg a garancialevéllel, amennyiben kiadásra került) együtt elküldi az
eladó címére:

MOTÝĽ TRADE, s.r.o.
Sídlisko 160/42
Tvrdošín 02744
Szlovákia
email: koze@koze.hu

 

11. A vevő kérheti a hibás áruért való felelősségből származó jogok érvényesítésével
kapcsolatos elkerülhetetlen költségek megtérítését. Amennyiben a fogyasztó elégedetlen
a panaszkezelés módjával, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait,
jogorvoslati kérelemmel fordulhat az eladóhoz. Ha az eladó a jogorvoslati kérelemre
elutasítólag válaszol, vagy annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a
fogyasztó a Tt. fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint egyes jogszabályok
módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015 sz. törvény 12. cikke értelmében
alternatív vitarendezési eljárás indítását kérelmezheti.
12. Az alternatív vitarendezési eljárás csak olyan fogyasztók (magánszemélyek) számára áll
rendelkezésre, akik a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem
vállalkozói, alkalmazotti vagy szakmai minőségükben járnak el. Az alternatív
vitarendezési eljárás csak a fogyasztó és az eladó közötti, távkapcsolattal megkötött
fogyasztói szerződésből adódó, 20 eurót meghaladó értékű vitákra vonatkozik.
13. A Tt. 391/2015 sz. törvény 3. cikke szerinti alternatív vitarendezési szervezet a
vitarendezés indításáért áfával együtt 5 eurós díj megfizetését kérheti Öntől. Az eljárás
indítására vonatkozó javaslatot a Tt. 391/2015 sz. törvény 12. cikkében meghatározott
módon vagy a  https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-
sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi  linkre kattintva nyújthatja be.
14. A fogyasztó az alternatív vitarendezési eljárás indításához
a  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  we
boldalon található online vitarendezési platformot is használhatja.
15. A MOTÝĽ TRADE, s.r.o. társasággal mint eladóval szembeni fogyasztói jogviták
alternatív rendezését végző szervezet a
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet nagyszombati székhelyű nagyszombati kerületi felügyelősége,
(Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  tel.:
041/763 21 30, 041/724 58 68)
vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett, alternatív vitarendezési
szervezetek listáján feltüntetett más illetékes jogi személy (a listát a  http://www.mhsr.sk  oldalon
találja).
 
XI. A szerződéstől való elállás 


1. Az ügyfél a Tt. távkapcsolattal megkötött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések vagy
az eladó üzemegységein kívül megkötött szerződések terén érvényes
fogyasztóvédelemről, valamint más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló
102/2014. sz. módosított törvény 7. cikke értelmében az áru átvételétől számított 14
napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha a fogyasztó egy

rendelésen belül több árut rendel, de azok szállítása külön-külön történik, az elállási
időszak akkor kezdődik, amikor a fogyasztó átveszi az utolsó darabot.
2. Amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát áru leszállítása képzi, a fogyasztó még az
áru kézbesítése előtt elállhat a szerződéstől. A fogyasztó szerződéstől való elállásával az
összes esetleges ahhoz kapcsolódó kiegészítő szerződés is érvényét veszti.
3. A Polgári Törvénykönyv 517. cikk 1. bekezdése értelmében az ügyfél az elállást a
szerződés tárgyának egy részére is kérheti (amennyiben a szerződés vagy kötelező
érvényű megrendelés tárgyát több darab árucikk leszállítás képzi), ilyenkor csak a
szerződés megfelelő része szűnik meg.
4. Az elállási jog érvényesítéséhez a fogyasztó a szerződéstől való írásos elállását legkésőbb
az adott határidő utolsó napján vagy személyesen kézbesíti az eladó kapcsolattartási
címére, vagy postára adja a kapcsolattartási adatok között feltüntetett címre. A fogyasztó
az elállás napjától számított 14 napon belül köteles a felmondott szerződés tárgyát az
árucikkhez tartozó összes dokumentációval, pl. a számla másolatával, a használati
utasítással és az áruhoz tartozó egyéb dokumentumokkal együtt személyesen átadni vagy
visszaküldeni az eladónak.
5. Javasoljuk az árut ajánlott és biztosított postai küldeményként visszaküldeni.
6. A szerződéstől való elállását a vevő írásos formában, esetleg más tartós adathordozó
használatával, a szerződéstől való elállás tényét egyértelműen rögzítő módon vagy a
LINK NA REKLAMAČNÝ FORMULÁR oldalon található űrlap kitöltésével fejezi ki
(az elmentéshez kattintson a képre, majd válassza a „Fájl mentése” opciót. Ezt követően a
számítógépre mentett űrlapot kitöltheti és kinyomtathatja).
7. Az ÁSzF előző pontja szerinti szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell a LINK NA
REKLAMAČNÝ FORMULÁR oldalon található űrlapon feltüntetett információkat,
mindenekelőtt a vevő azonosítását, a megrendelés számát és dátumát, az áru pontos
specifikációját és a már kifizetett pénzösszeg visszatérítésének módját (főleg a
számlaszámot és/vagy a vevő postai címét).
8. Az árut ne küldje utánvétes fizetéssel, az ilyen küldeményeket nem vesszük át.
9. A webshop üzemeltetője a Tt. 102/2014 sz. törvény 9. cikk (3) bekezdése értelmében az
áruért/szolgáltatásért kifizetett pénzösszeget a szállítási díjjal és az áru megrendelésére
igazolhatóan fordított költségekkel együtt a szerződéstől való elállás kézbesítésétől
számított 14 napon belül visszaküldi; ezt azonban nem köteles megtenni, amíg a
visszaküldendő árut számára még nem kézbesítették, illetve a fogyasztó nem tudja
igazolni az áru visszaküldését. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az eladó azt
javasolta, hogy az áruért saját maga megy el a fogyasztóhoz. A szerződéstől való
elálláshoz való jog érvényesítése esetén a fogyasztó az eladó által kínált legolcsóbb,
standard szállítási díj költségeinek visszatérítését igényelheti.
10. A Tt. 102/2014 sz. törvény 7. cikk 6) bekezdése értelmében az ügyfél nem állhat el a
szerződéstől, melynek tárgya:
- a fogyasztó egyedi igényei szerint készített áru, méretre szabott áru vagy egy konkrét
fogyasztónak szánt áru eladása,
-A fogyasztó fedezi az áru értékének bármilyen mértékű csökkenését, amely az áru
funkcióinak és tulajdonságainak megállapításához szükséges mértéket meghaladó használatból
adódott.

 

XIII. Személyes adatok védelme 
 
1. A személyes adatokkal, azok kezelésével és védelmével kapcsolatos további
tájékozatatást és a részletes adatkezelési feltételeket a  GDPR céljabol  oldalon találja.
  
XIV. Záró rendelkezések 
1. Az eladó és a vevő közötti megállapodások tekintetében a Szlovák Köztársaság
jogszabályai az irányadók. Amennyiben az adásvételi szerződésben rögzített
jogviszonynak nemzetközi vonzata is van, e jogviszony tekintetében a Szlovák
Köztársaság jogszabályai az irányadók. Ez nem érinti a fogyasztó törvényekből és egyéb
általános érvényű jogszabályokból fakadó jogait.
2. Az eladót a Tt. fogyasztók védelméről szóló 250/2007 sz. módosított törvényének
rendelkezései értelmében a vevő irányában nem kötik semmilyen viselkedési kódexek.
3. Az eladó weboldalához fűződő tulajdonjogok, mindenekelőtt a tartalmakhoz fűződő
szerzői jogok (az oldal kialakítását, a fotókat, videókat, grafikát, védjegyeket, logókat és
egyéb tartalmi elemeket is beleértve) az eladó tulajdonát képzik. A weboldalak vagy azok
részének másolása, módosítása vagy más egyéb felhasználása az eladó hozzájárulás
nélkül tilos.
4. Az eladó nem vállal felelősséget a webshopot érintő, harmadik felek által okozott
beavatkozásokból vagy a webshop nem rendeltetésszerű használatából adódó hibákért. A
vevő a webshop használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatívan
befolyásolhatják annak üzemmenetét, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely
lehetővé tenné számára vagy harmadik felek számára a programokba vagy a webshop
egyéb komponenseibe való beavatkozást vagy azok jogosulatlan használatát, valamint a
webshop vagy annak részeinek/szoftvereinek olyan használatát, amely ellentétben áll
azok céljával és rendeltetésével.
5. Az eladó az adásvételi szerződést – az ÁSzF-et is beleértve – elektronikus formában
archiválja, az nyilvánosan nem hozzáférhető.
6. Az ÁSzF tartalmát az eladó módosíthatja és kiegészítheti. Ez nem érinti az ÁSzF
módosítás előtti változatának érvényessége alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
7. Az eladó fogyasztóval szembeni egyes kötelezettségeit felügyelő hatóság a Szlovák
Kereskedelmi Felügyelet alábbi irodája:
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet nagyszombati székhelyű nagyszombati kerületi felügyelősége,

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru tel.: 041/763 21 30, 041/724 58 68)
http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
8. A jelen ÁSzF a www.koze.hu weboldalon a megrendelés elküldésének napján található
változatban érvényesek. A vevő az ÁSzF-et feltétel nélkül elfogadja, ezt a megrendelés
elküldésekor aktív kattintással is megerősíti. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az
ÁSZF-et módosítsa vagy kiegészítse. A megrendelés megkötésére azonban a
megrendelés létrehozásakor érvényes változat az irányadó.
9. A jelen ÁSZF 2019. december 1-én lép hatályba, és hatályon kívül helyezi annak előző
változatát.
 
 A szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap


 
2 sz. Melléklet Reklamációs űrlap