Reklamáció

Reklamáció esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a koze@koze.hu e-mail címen vagy a +421 911 963
498 / +421 904 640 409 telefonszámon.

 

Termékek visszaküldése:

MOTÝĽ TRADE,s.r.o. 

Sídlisko 160/42 

Tvrdošín 02744

Szlovakia

REKLAMÁCIÓS ŰRLAP  

__________________________________________________________________

 

 

Termék visszaküldése 

Az ügyfél a Tt. távkapcsolattal megkötött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések vagy az eladó
üzemegységein kívül megkötött szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014. sz. módosított törvény 7. cikke értelmében az
áru átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
Az elállási jog érvényesítéséhez a fogyasztó a szerződéstől való írásos elállását legkésőbb az adott
határidő utolsó napján vagy személyesen kézbesíti az eladó kapcsolattartási címére, vagy postára adja a
kapcsolattartási adatok között feltüntetett címre. A fogyasztó az elállás napjától számított 14 napon belül
köteles a felmondott szerződés tárgyát az árucikkhez tartozó összes dokumentációval, pl. a számla
másolatával, a használati utasítással és az áruhoz tartozó egyéb dokumentumokkal együtt személyesen
átadni vagy visszaküldeni az eladónak.

 A szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

Reklamáció feltételei

 

1. Az eladó felelősséget vállal az áru annak átadásakor meglévő hibáiért.
2. Amennyiben javítható/felszámolható hibáról van szó, a vevő jogosan igényelheti, hogy azt
térítésmentesen, időben és megfelelő módon javítsák. Az eladó köteles a hibát indokolatlan
késedelem nélkül felszámolni. A vevő a hiba javítása helyett az áru, vagy ha a hiba csak az áru
valamely komponensét érinti, az adott komponens kicserélését is kérheti, amennyiben ez az áru
ára vagy a hiba komolysága szempontjából az eladónak nem jelent aránytalanul nagy ráfordítást.
Az eladó a hiba javítása helyett minden esetben választhatja a hibás áru hibátlanra való cseréjét,
amennyiben azzal a vevő számára nem okoz jelentős nehézségeket.
3. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem javítható, és a hiba megakadályozza az áru
rendeltetésszerű használatát, a vevőnek jogában áll az árut kicseréltetni vagy a szerződéstől
elállni. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt akkor is, ha javítható hibáról van szó, de a vevő a
hiba többszöri javítását követő ismételt előfordulása vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja
az árut rendeltetésszerűen használni. Egyéb nem javítható hibák esetén a vevő megfelelő
árengedményt kérhet az áru árából.
4. Az eladó köteles haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásától számított 3
munkanapon belül, indokolt esetben pedig – főleg, ha a termék/szolgáltatás állapotának felmérése
összetett technikai elbírálást igényel – a reklamáció benyújtásától számított 30 munkanapon belül
meghatározni a panaszkezelés módját. A panaszkezelés módjának meghatározását követően az
eladó haladéktalanul kezeli a reklamációt, indokolt esetben ez történhet később is, a reklamáció
kezelése azonban nem tarthat annak benyújtásától számított 30 napnál tovább. A panaszkezelési
határidő eredménytelen leteltével a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől vagy
kicseréltetni az árut.
5. Az eladó azonnal, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló dokumentummal együtt
visszaigazolja a vevő számára a reklamáció beérkezését.
6. A jótállási időbe nem számít bele a reklamáció érvényesítésétől a panaszkezelési eljárás
lezárásáig (a megjavított termék átadása, írásos felszólítás a teljesítés átvételére vagy a
reklamáció indokolt elutasítása) tartó időszak. Az áru új termékre való cseréje esetén a jótállási
idő annak átvételekor újra indul.
7. A vételtől számított első 12 hónap alatt érvényesített reklamáció esetén az eladó a reklamációt
csak írásos szakértői vélemény alapján utasíthatja el; a szakmai elbírálás eredményétől
függetlenül a fogyasztótól nem kérhető sem a szakértői véleményre fordított költségek, sem a
szakmai elbírálással kapcsolatos egyéb költségek megtérítése.
8. A vételtől számított 12 hónap után érvényesített és az eladó által elutasított reklamáció esetén az
eladó a panaszkezelésről szóló dokumentumban köteles feltüntetni, hová küldheti el a vevő a
terméket szakmai elbírálás céljával. Amennyiben a vevő a terméket szakmai elbírálásra küldi a
megadott helyre, annak költségeit, valamint a szakmai elbírálással kapcsolatban célirányosan
ráfordított minden egyéb költséget az eladó visel, mégpedig a szakmai elbírálás eredményére való
tekintet nélkül. Amennyiben a fogyasztó szakértői véleménnyel támasztja alá az eladó hibás
áruért vállalt felelősségét, a reklamációt ismét érvényesítheti. A szakmai elbírálás időszaka alatt a
jótállási idő nem telik. Az eladó köteles a reklamáció ismételt érvényesítésétől számított 14 napon
belül megtéríteni a fogyasztónak a szakmai elbírálás minden költségét, valamint a szakmai
elbírálással kapcsolatban célirányosan ráfordított minden egyéb költségét. Az ismételten
érvényesített reklamáció nem utasítható el.

9. A reklamáció eredményéről a vevőt közvetlenül a panaszkezelési eljárás lezárását követően e-
mailben tájékoztatjuk, valamint (e-mailben vagy ajánlott postai küldeményben) a reklamációs
jegyzőkönyvet (a panaszkezelésről szóló dokumentumot) is kézhez kapja. A panaszkezelésről
szóló dokumentumot nem szükséges kézbesíteni, ha a fogyasztó más módon is bizonyíthatja a
reklamáció benyújtásának tényét.
10. Reklamáció érvényesítésekor a fogyasztó egy e-mailben küldött reklamációs űrlappal tájékoztatja
az eladót (a lehető leggyorsabb panaszkezelés érdekében), az árut pedig szállításra alkalmas
csomagolásban, a hiba leírásával és a vásárlásról szóló okmány másolatával (esetleg a
garancialevéllel, amennyiben kiadásra került) együtt elküldi az eladó címére: